Vanliga frågor

Vad är Nexi?

Genom att registrera ditt visitkort på hemsidan når du alla som deltagit på samma tema som du själv. Det ger en kontaktyta mot alla som varit intresserade av t ex ordföranderollen.

Hur stor är avgiften?

Om du är registrerad i Board Nexi är avgiften 360:- För medlemmar i StyrelseAkademien eller nätverket Women in Progress är avgiften 440:-. Ordinarie pris är 880:- Moms tillkommer. Vi fakturerar.

Under hösten 2017 har vi följande erbjudande: Registrerar du dig i Board Nexi är avgiften 290:-

Anmälan

Via länken i kalendariet. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person intill tre dagar före aktuellt datum. Skulle du få förhinder kvarstår avgiften till ett senare tillfälle

Kan vem som helst anmäla sig till ett Öppet Forum?

Öppna forumen handlar om ett utbyte av erfarenheter om styrelsearbete. Du förväntas att dela med dig av dina. En förutsättning är därför att du har eller har haft styrelseuppdrag.

Vårt styrelsearbete är formellt. Kan jag delta då?

Vi reserverar några platser till ägare som står i begrepp att starta ett aktivt styrelsearbete genom att ta in utomstående ledamöter. Du får möjlighet att ta del av andras erfarenheter.

Hur anmäler jag mig?

Genom att gå till kalendariet och välja ett tema och datum. Du fyller sedan i personuppgifter och uppgifter om din bakgrund

Hur får jag veta att jag har en plats?

Vi bekräftar inom ett par dagar. Antalet deltagare är begränsat till 12; det kan därför bli överbokat.  Anmäl dig till annat tillfälle med det tema som intresserar dig.

Kan jag delta i ett rundabordssamtal?

Deltagandet sker efter inbjudan och är kostnadsfritt. Varje grupp anpassas till temat och erfarenheter. Du anmäler ditt intresse genom att fylla i enkäten.

Vilka är de andra deltagarna?

Ledamöter och ordföranden från olika branscher och bolag i olika utvecklingsstadier.

Kan hela min styrelse komma?

Tanken är att olika erfarenheter från olika bolag möts. Därför kan högst två deltagare från samma styrelse delta samtidigt.

Om jag måste lämna återbud?

Anmälan är bindande när den blivit bekräftad. Du kan lämna platsen till en kollega om denne har erfarenhet av styrelsearbete. Vi vill dock ha en ny anmälan med bakgrund och uppgift vem som ersätts.

Hur dokumenteras diskussionen?

Vi lägger ut sammanfattningar av diskussionerna på de Öppna Forumen på hemsidan dagen efter. Vissa diskussioner följs upp genom intervjuer och publiceras i form av Nyhesbrev.