Mötesplatser

för utbyte av erfarenheter

Board Nexus har skapats därför att vi tror att ett bra sätt att utveckla styrelsers arbete är att utbyta erfarenheter. Vi erbjuder mötesplatserna.

Att bra styrelsearbete handlar om ledarskap, organisation, samspel, erfarenhet, kunskap och personlig mognad. De situationer som en styrelse kan möta är många, olika, oväntade och därmed svåra att förutsäga. Yngre ledamöter har mycket att vinna på att ta del av äldre ledamöters erfarenheter.

Styrelserna behöver ledamöter som varit med om lyckade och misslyckade affärer. Att våga dela med sig av svårigheter och problem ger andra en chans att undvika beslut som kan bli dyra, misslyckade eller t.o.m. hota ett bolags framtid.

“De erfarenheter jag bidrar med i styrelserummet
är mina egna misstag och dikeskörningar” Uno Alfredéen

Vi tror att yngre och äldre ledamöter har mycket att ge varandra. De som har varit med länge kan behöva yngres synsätt och nya erfarenheter från en föränderlig värld. Omvärlden förändras och det finns nya möjligheter och hinder som även äldre ledamöter kan behöva orientera sig om. Vi vill gärna nå yngre ledamöter från unga branscher för fruktbara möten med erfarna ledamöter i de etablerade företagen.

Vår ambition är att ge erfarenhetsutbytet tillgänligt för så många som möjligt. Därför läggs ett sammandrag av diskussionen ut på hemsidan dagen efter. Vissa teman följs upp av våra redaktörer med intervjuer och publiceras som nyhetsbrev.