Vår bakgrund

Rundabordssamtalen

 

Vi prövade att bjuda in ordföranden till ett rundabordssamtal om strategiarbetet. Vi märkte att det var uppskattat och fortsatte med allt fler samtal med olika teman. Till dags dato har vi ordnat 15 samtal på olika teman där ca 45 ledamöter varav 27 ordföranden för noterade bolag deltagit.

Några deltagare uppmanade oss att dokumentera vad som kom ut av mötena. Det fanns forskare som önskade delta. Andra ansåg däremot att sekretess var en förutsättning för öppenhet under diskussionerna.

Vi vill sprida kunskapen

Lösningen blev att ta fram ett Öppet forum dit man kan anmäla sig och där vi dokumenterar och sprider kunskapen. För att utbytet skall bli rikligt förutsätts deltagarna ha erfarenheter av styrelsearbete. Vi hoppas att många ledamöter från privata medelstora och mindre bolag kommer att delta.

Vi vill också nå ägarledda växande bolag

Board Nexus inser att ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter kan bidra till framgången för växande bolag. Därför reserverar vi några platser för ägare som önska starta ett dynamiskt styrelsearbete.

Vi startade 2008

Som många andra projekt började det med en idé och möte. Peter Sponbergs och Bengt Lejsved träffades över en lunch och ställde sig frågan: Kan detta vara intressant; finns det ett behov?