Partners

Board Nexus samverkar med partners som stöder utveckling av styrelsearbete


  • PwC är ett ledande företag i Sverige inom revision, redovisning och skatte- och affärsrådgivning

  • Ideella föreningen StyrelseAkademien är ett ledande forum för utveckling av styrelsearbetet. Antalet medlemmar är ca 7 000. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft bl. a genom utbildning, rekrytering och opinionsbildning.Läs om medlemskap

  • Heidrick & Struggles har 63 konto i 32 länder och cirka 1500 anställda. Det svenska kontoret har funnits sedan 1990. Heidrick & Struggles tillhör ett av de ledande företagen inom Executive Search Leadership Advisory i Sverige, specialiserade på rekrytering av företagsledare och styrelseledamöter. Heidrick & Struggles utför även utvärderingar av styrelser och företagsledare.