Att läsa

Böcker, nyhetsbrev, referat

Böcker

Vi väljer ut böcker som ger dig konkreta råd om styrelsearbete baserade på lång erfarenhet. En del är svåra att komma över. Du kan beställa genom oss.

Bygga affärer
Konsten att bygga framgångsrika företag.  Uno Alfredeen  Läs mer och beställ

Ödesdigra konsekvenser i välmående bolag
Styrelsefällor   Bengt Lejsved och Satish Sen  Läs mer och beställ

Rättesnöre för styrelsearbete
God styrelsesed  StyrelseAkademien    Läs mer och beställ

Nyckeln till en bra styrelse
Valberedningen Runda Brandinger Läs mer och beställ

Få företaget att växa
Startup CEO (Engelska) Läs mer och beställ

 

Nyhetsbrevet Better Boards

Vi har tagit fram nyhetsbrev som fokuserar på en eller två aspekter eller frågeställningar. Som underlag har vi använt ett eller flera referat av rundabordssamtalen.

Syftet är att återföra och sprida erfarenheter från styrelserummen. Målet är bättre styrelsearbete för mer framgångsrika bolag – med hjälp av ”Better Boards”.

Nyhetsbrevet är kostnadsfritt

Referat

Under de Öppna forumen tar en redaktör anteckningar och sätter samman ett referat. Det är anonymt, helt utan eller med dolda referenser till bolag, personer eller händelser.  Det läggs ut på hemsidan några dagar efter Forum mötet.

Referaten baseras på deltagarnas erfarenheter och den riktning diskussionen tagit. De är alla unika även om temat är det samma, t ex “Ordföranden”