Ägandet

Referat 7 feb

Svårt när ägarna är osams eller otydliga

Hur kan en bolagsstyrelse jobba när ägarna är osams? Eller när ägarna är passiva och aldrig riktigt utrycker vad de vill?

De flesta av deltagarna vid Board Nexus öppna forum den 7 februari 2012 var eniga om att en styrelse bör kräva ett ägardirektiv, och även ett aktieägaravtal som anger vad som händer när ägarna är oense.

Om ägarna är osäkra på riktningen så blir förstås även vd:s roll svår.

– Jag ökade vinsten och omsättningen kraftigt, allt pekade uppåt, men ägarna var aldrig nöjda, de skulle bara ha mer, så jag tröttnade. Jag missade detta med ägardirektiv. Det fanns inget tydligt uttalat mål. Så jag tröttnade och hoppade av, sade en ung och ambitiös vd.

Vem leder

Vem ska egentligen leda vem? Är det alltid solklart?

– Det finns olika typer av ägare med skiljelinjen går vid kompetens

– De flesta börjar med en eller flera entreprenörer, en vision. Vet företagaren vad den vill eller måste styrelsen ge riktningen? Har ägarna koll på riktningen?

– Har man kompetenta ägare då vet man vad de vill, men sen har man de som inte riktigt vet vad det vill, eller inte alls vad de vill, och då finns det en stor svårighet i detta för styrelsen som måste förankra. Det kan vara en grupp svaga ägare och då får ordföranden en viktig roll. Problemet är när den passiva ägaren vill vara kvar i dubbla roller, både som vd och styrelseordförande.

Ägardirektiv är nödvändiga. Då är det styrelsens roll att tillsammans med vd utforma strategier för att åstadkomma det som anges i direktivet.

I styrelser som styrs av politiker handlar det om att vara beredd att lägga upp ägardirektiv i fyraårsperioder.

Olika ägarviljor

– Man vill inte hamna mittemellan en ägarstrid, det är jättejobbigt.

– Det var tio års eviga diskussioner mellan far och söner. ”Hur ska vi göra med bolaget? Ska vi göra en generationsväxling?” Det blev ingen ordning innan vi fick en extern ordförande, det blev nyckeln till att göra ett ägarskifte.

Det kan vara helt motstridiga viljor.

– Ena sonsonen kanske vill casha ut och köpa en Ferrari medan farfar vill att bolaget ska bli 300 år.

– Nu har de ändrat riktning från förvärv till att ta ut kulorna i utdelning.

– Det blir dragkamp om pengapåsen, därför måste vi ha en styrelse som är oberoende.

Aktieägaravtal viktigt

En deltagare inflikade att det också är viktigt att ha ett aktieägaravtal som anger vad som händer om ägarna blir osams.

–  Det är därför det är så viktigt att man får läsa aktieägaravtalet, då kan man bara hänvisa till det. Det måste vara ordentligt strukturerat.

Hur långt ska en ordförande ska gå för att ena ägare som är osams?

– Han kan inte ena ägarna.

– Det finns ingen utom ordföranden som kan sitta med trilskande ägare och säga att nu måste ni komma överens för bolagets skull.

Samtal

– Bästa rådet är att ta på sig ordförandehatten lite oftare och fördjupa kontakten med ägarna.

– Jag säger att man måste vara förankrad. Ha en sittning med ägarna minst en gång per år, ungefär den här riktningen på expansion, ungefär detta cash flow önskar vi. Det måste finnas en förankring, en koppling annars går det snabbt snett. Det kan finnas flera svaga ägare som inte har samma agenda och det kan finnas flera svaga ägare som tycker lika, men som blir bortspelade.

– Ordföranden måste också kunna peppa ägarna att våga ta risker

– Men allt styrelsearbete handlar om relationer. Du måste bygga relationer så att man vågar säga vad man tycker och känner.

– Hur ofta de går ni igenom ägarstrategin i era bolag?

Styrelsen

– Riskkapitalisterna byter styrelse för ofta. Man måste ge det lite tid och lära känna varandra för att få ett fruktbart samarbete.

– För att utveckla bolaget så måste man våga ta risker. Alla företag mår ju bra av expansion. Du måste på något sätt växa. Som ordförande måste jag peppa vd:n att göra saker. Jag försöker hitta nya trender och bevaka konkurrenterna.

– Är din roll var att vara den obehagliga sanningssägaren?

– När man är sådär rik så blir man lätt mätt, och det är inte bra för ett företag.

Ibland kan det bränna till ordentligt i en styrelse.

Men många bolag har inte ens tillsatt en styrelse. Ibland kan det bli ett problem.

Men hur skall ett ägardirektiv tas fram och vad bör ett ägardirektiv innehålla?

Läs vidare i  NYHETSBREV #1.