Att bygga framgång

Läs om Uno Alfredéens erfarenheter

“Konsten att bygga framgångsrika företag”


Affärer – strategier

Det handlar om att finna lösningar på de frågor som marknaden, kunderna och medarbetare ställer. Det gäller också att knyta ihop styrelsens perspektiv och de avgörande vägvalen med ledningens sätt att sköta partners, kunder och medarbetare.

Att styrelsen känner igen de kritiska frågorna och ser vägvalen i förväg ger en avgörande fördel för ett växande företag. För ledningen är det ett privilegium att få arbeta med en styrelse som anger färdriktningen och varnar för diken. Att den finns erfarenhet i styrelsen – någon som gjort det förut.

Att lyckas i affärer

I boken ”Konsten att bygga framgångsrika företag” vänder och vrider Uno Alfredéen på praktiska lösningar på företagets – främst mindre utvecklingsinriktade företags – möjligheter och problem. Ett exemplar på styrelseborden och ett hos varje entreprenör bör vara en självklarhet.

Boken består av konkreta råd fördelade på 21 kapitel samt exempel från ett av de företag där Uno startade sin verksamhet – Best Matic.

Varje kapitel avslutas med sammanfattande råd i punktform.

kap 1. Uno Alfredéen. 
Några tankar om företagande och livet.

kap 2. Att utveckla din affärsidé och bygga struktur. 
Försök göra dig oumbärlig för kunden.

kap 3. Vad tjänar vi pengar på? 
Rätt pris för rätt produkt till rätt kunder.

kap 4. Att utveckla medarbetarna och behålla kompetensen
. Företaget med störst hjärna och mest hjärta vinner.

Boken finns inte i handeln. Du har en unik möjlighet att köpa den via hemsidan.

Priset är 290:- exkl. moms för deltagare i Board Nexi och StyrelseAkademiens medlemmar.
Ordinarie pris: 380:- exkl. moms
Frakt tillkommer