God styrelsesed

StyrelseAkademien

Vägledning till god styrelsesed 2016

StyrelseAkademien är en rikstäckande ideell förening som grundades 1991 med det uttalade målet att vara Sveriges ledande forum för professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare.

Ett viktig bidraget till utvecklingen av styrelsearbetet har “Vägledning till god styrelsesed”, som togs fram 2003 varit . Nu finns den tredje omarbetade upplagan. Den tar bland annat upp företagets samhällsansvar och företagets ansvar för de mänskliga rättigheterna. Kapitel om intern kontroll och riskhantering har utökats. En utvärdering rekommenderas ta upp styrelsens värdeskapande arbete.

God sed har blivit ett rättesnöre för hur styrelsearbete bör bedrivas – främst i mindre och medelstora, onoterade bolag – för att öka lönsamheten, utvecklingskraften och nå framgång.

Priset är 145:- exkl. moms för deltagare i Board Nexi och StyrelseAkademiens medlemmar.
Ordinarie pris: 235:- exkl. moms
Frakt tillkommer