Styrelsefällor

Bengt Lejsved och Satish Sen

Styrelsefällor kan ödelägga även de mest framgångsrika företag!

Vi introducerar Styrelsefällor som ett samlande begrepp för situationer där brister i ägarstyrning och styrelsearbete får ödesdigra konsekvenser för ett välmående och framgångsrikt företag.

Genom att förpacka verkliga händelser i åtta fiktiva företag, är syftet att skapa ett fokus på analys, diskussion och lärdomar som leder till ett bättre arbete från ägare och i styrelserummet istället för att ägna sig åt att hänga ut enskilda personer eller företag.

Författare är Bengt Lejsved, en av landets mest erfarna chefsrekryterare, som träffat, rekryterat och utvärderat såväl styrelseledamöter som tyngre befattningshavare inom såväl den privata som den offentliga sektorn och Satish Sen som de senaste åren arbetat med utbildning, utvärdering och rekrytering av ledamöter till aktiebolag.

Priset är 267 ex moms. Frakt tillkommer.