• Rundabordssamtal

    utvecklar ditt styrelsearbete

Board Nexus erbjuder två mötesplatser där du delar dina erfarenheter med andra ledamöter. Rundabordssamtal, deltagande sker via en personlig inbjudan. Och till Öppna Forum dit du är välkommen med en anmälan.

Rundabordssamtal

"Varje samtal har ett tema. Vi sammanför ordföranden och ledamöter med intressanta erfarenheter och olika åldrar och bakgrunder. Inbjudan är personlig. Antalet deltagare är sex, tiden två timmar. Vi söker öppenhet inåt och räknar med sekretess utåt." Läs Mer

Öppna forum

"Vi utgår från dina styrelseerfarenheter. Du väljer ett tema som passar. Vi utvecklar nya alltefter vi får in nya impulser. Samtalen kommer att dokumenteras och diskussionen fortsätter på hemsidan. Antalet deltagare är begränsat till ca tolv, tiden två timmar." Läs Mer

Öppna forum är avsedda för

Ägare

Läs nyhetsbrevet BETTER BOARDS

Nyhetsbrev 3
Nyhetsbrev 2