Öppna forum

Dina och andras erfarenheter

Delta i diskussionen

Forumet ger dig möjlighet att ge ditt bidrag till diskussionen om styrelsers huvudfrågor. Det är samma teman som under rundabordssamtalen. Gruppen ar större, ca tio personer och leds av en eller flera diskussions ledare. Deltagarna får föra anteckningar. Diskussionen kan fortsätta på hemsidan. Intressanta synpunkter/ erfarenheter publiceras efter godkännande.

››Board Nexus bidrar med im- pulser och nya tankar för att utveckla ditt styrelsearbete‹‹

Anmälan till öppet forum

Alla som har erfarenhet av styrelsearbete kan delta. Du förväntas bidra med dina frågor, erfarenheter och synpunkter. Du anmäler dig genom att klicka på aktuellt tema och datum. Se kalendariet. Obs att antalet platser varje gång är begränsat.

För att du skall få ut så mycket som möjligt av diskussionen ber vi dig att lämna en kort bakgrund om dig och ditt företag och vilka frågor du skulle vilja ta upp.

För alla tillhörande Board Nexi är avgiften 360:-. StyrelseAkademiens medlemmar och Women in Progress betalar 440:- Ordinarie pris är 880: – Moms tillkommer. För tillkommande i Board Nexi är avgiften 290:- för första rundabordssamtalet.

Platserna ar personliga och knutna till din profil och unika erfarenhet. Du kan överlåta platsen intill tre dagar före förutsatt att din ersättare lämnar sin profil.