Rundabordssamtal

Om erfarenheter

Vid rundabordssamtalen tar vi tag i både den pågående debatten och teman om styrelsens klassiska frågor om relationer, styrning, kontroll och ansvar. Många vill höra andras erfarenheter från ovanliga och kniviga situationer. Vi fångar upp nya frågor från det öppna forumet, fördjupar och för dem sedan tillbaka.

››Board Nexus bidrar med impulser och nya tankar som utvecklar ditt styrelsearbete‹‹

Inbjudan är personlig. Vid varje rundabordssamtal söker Board Nexus två till tre ordföranden som kan bidra med olika erfarenheter för temat. Därefter kompletteras gruppen så att den blir så allsidigt sammansatt som möjligt. Deltagande är kostnadsfritt.

Samtalsledarna utgår från ett manus med relevanta frågor. Frågeställningarna uppdateras och preciseras i takt med mötena utvecklas.

Vår ambition är att samtalen sker med största öppenhet. Utåt förväntas därför sekretess.