Ordföranderollen

Ett unikt ledarskap

Har en ledarroll, unik i sitt slag och avgörande för bolagets framgång. Kraven har ökat de senaste tio åren. Hur lyfter ordföranden arbetet till att bli affärs- och framtidsinriktat? En extern ordförande får ta upp olika ägarviljor.  Ingen bok kan ge ordföranderollen från A-Ö; dina och andras erfarenheter kan ge vägledning i vardagsarbetet och i oväntade situationer.

Ordföranden beskrivs som den främste bland likar, den som håller i klubban och leder styrelsemöten. I själva verket beror bolagets framgång i hög grad på ordföranden.

Ordförande är garanten för god bolagsstyrning; att det finns en strategi för morgondagen baserad på en god kontroll av dagens verksamhet.

Det är en ledarroll som inte bara är synlig utan också dold. Den tas i anspråk i avgörande situationer när bolagets vidare utveckling och kanske framtid står på spel.

Det tillhör ordförandens uppgift att se till att styrelsens arbete är väl organiserad, rätt frågor kommer på bordet, att underlagen har rätt omfattning, att VD får rätt stöd och att ledamöterna bidrar i ett kreativt samspel till bolagets hälsa och utveckling.

I rollen bör ingå ett strategiskt ledarskap. Att i tid föra upp frågor om bolagets framtid när affärerna viker eller se till att nya affärsmöjligheter tas till vara.

Relationen mellan Vd och ordföranden är den viktigaste i bolaget. Ordförande är ett bollplank och stöd för Vd.  Ordföranden har också en balanserande funktion och skall se till att styrelsen håller igen en alltför djärv Vd och driver på den alltför försiktige. Samtidigt är det ordförandens sak att fånga upp osäkerheten om VD är rätt person att leda bolaget vidare.

Ordföranden är den som har kontakt med ägarna, förhandlar om mer kapital vid kriser eller viktiga satsningar eller ingriper vid oenighet mellan ägare. Den rollen är i hög grad informell och motiveras både om omsorg om ägarna och värdet av det kapital de satsat och bolaget som sådant och deras anställda.

Det finns inget enda svaret på hur ordförandens roll ser ut. Det beror på vilket slags bolag, vilken/vilka ägare, avsaknad av ägare, affären, om bolaget är privat eller noterat och vilken situation ett visst bolag för ögonblicket befinner sig i.