Strategiarbetet

Har styrelsen kunskapen?

Den strategiska rollen anses vara styrelsens viktigaste uppgift. Samtidigt är det en av de största utmaningarna. Det beror på styrelsens position. Det befinner sig på ett stort avstånd från den verklighet som den skall fatta de avgörande besluten om. I många styrelser är kunskapen om bolagets affär den stora utmaningen.

Styrelser sammanträder ett antal gånger per år.  Den serveras siffor och skriftliga rapporter. Vad speglar siffrorna? Det som beskrivs är en frystorkad version av verklighet som måste tolkas för att förstås.

Utmaningen är skapa en god kunskap om affären inom hela styrelsen för analyser, diskussioner och beslut.  Först då kan alla bidra med sina erfarenheter i en givande strategisk diskussion. Men styrelsearbete är en konst. Styrelsen måste närma sig affären för att få kunskap, men inte så att den lägger sig i eller påverkar det operativa.

Vd sitter mitt i verkligheten och bär med sig sitt företag hela vägen ut på golfbanan. I många bolag blir det därför Vd som i praktiken får det strategiska initiativet.

Situationen skiljer från bolag till bolag och beror på affärens komplexitet, antalet affärsområden, storleken och antalet branscher, marknader och länder man betjänar.

Affären tycks vara stabil, inarbetade varumärken, effektiv produktion och en god organisation. Men brist på verklig kontakt och kunskap kan resultera plötsligt vinstfall och förlorade positioner. Felaktiga eller dåligt genomförda beslut kan bero att man inte har ett fungerande strategiskt arbete.

Styrning och kontroll hör ihop. Det senare ger kunskap om verksamheten som är ett underlag för strategiska diskussioner. Men erfarenheter visar att många styrelser använder sin begränsade tid på att studera rapporter. Tiden räcker inte till för att rikta blicken framåt.

Situationerna är lika många och olika som det finns bolag och affärer.

I ett internationellt bolags styrelse får ledamöterna inför varje styrelsemöte en pärm med rapporter om olika produkter och marknader med olika affärsförutsättningar.

I det mindre växande bolaget kan situationen vara det motsatta. Affären är ännu liten och ligger på armlängds avstånd från styrelsen. Rätt strategisk analys av vägval eller satsningar är A och O och det finns kanske inga förlåtande marginaler. Ett felaktigt beslut kan avgöra bolagets framtid.