Styrelsearbete vid kris

Intensivt, nära bolaget

En kris påverkar styrelsearbetet. Styrelsen som måste lägga ner mycket tid och kanske svetsas den samman och lär känna bolaget djupare. En kris kan ge en chans till förändring, ny fokusering och behövliga neddragningar. Bolaget kan gå stärkt vidare. Men bolaget kan också vara hotat till sin existens och styrelsen måste vända sig till ägarna och ta upp förhandlingar om ett tillskott av kapital. Den lösningen är logisk om affären i grunden är sund och krisen åstadkommits av yttre påverkan. Finns inte ägarkapital kommer styrelsen bli beroende av banken som måste övertygas om att åtgärder som beslutas kommer att få bolaget på fötter.  Styrelsens trovärdig och förmåga blir en huvudfråga. Detta påverkar också styrelsen möjlighet att be om nedskrivning av fordringar, processer som vi känner igen från Saab krisen.

Ledamöterna ställs inför personliga överväganden om krisen övergår till risk för konkurs. I ena vågskålen ligger stora värden och arbetstillfällen som styrelsen kan rädda om operationen lyckas; i det andra risken att konkursen påverkar ledamotens privatekonomi om han/hon finns kvar när konkursen är ett faktum.

Kriser kan också uppstå av andra orsaker än ekonomin. Det har påståtts att ägarkonflikter kan vara en minst lika viktig orsak att framgångsrika affärsidéer misslyckas som affärerna i sig. Här har oberoende ordförande en avgörande roll att sitta med ägare för att finna en lösning. Krisen kan också uppstå inom styrelsen självt. Ledamöterna kan ha olika uppfattningar om strategin eller om etik och moral. En kris inom styrelsen kan förstärkas av skillnader i personlighet och speciellt om olika ägare står för olikheterna. Andra personliga faktorer kan komma att spela in familjeföretag.

Oberoende ledamöter får en central roll när det finns minoritetsägare som man måste ta hänsyn till om en huvudägare driver en linje i eget intresse. Styrelsen situation försvåras om uppdelningen av bolagsorganen inte följer lagens ideal; t ex en huvudägare också är VD. Ledamöters integritet och mod kan bli en förutsättning att en situation kan lösas men också skälet att ledamoten avgår.