VD / styrelsen

När skall Vd bytas?

VD:s situation

Som VD är man ensam i det dagliga arbetet. Men man har sin styrelse och man har sin ordförande som lyssnar och förmedlar erfarenheter. Ledamöterna är en tillgång och kan bidra med synpunkter på bolagets affär och fungerar som kravställare.

Längtar VD efter nästa styrelsemöte? Är ledamöterna förberedda och engagerade? På vilket sätt kan VD själv bidra till att styrelsearbetet bli roligt, engagerande och givande?

Vilka berättigade krav kan VD ha på sin styrelse och på sin ordförande? Ställer styrelsen upp för bolaget och för sin VD?

Var på skalan finns din styrelse?

Ordföranden..
.. tar främst kontakt inför styrelsemöten
.. finns alltid tillgänglig och har tid för VD

Ordföranden..
.. släpper fram kritik från organisationen
.. ställer sig bakom VD

Styrelsen..
.. låta VD ensamt stå för svåra beslut
.. visar att hela styrelsen står bakom beslutet

Styrelsen..
.. sparar inte på negativ kritik
.. låter VD får äran för framgångar och stöder honom/henne vidmotgångar

VD lämnar

Många ledamöter ställs inför frågan hur snabbt styrelsen skall reagera om inte VD levererar.  Osäkerheten om VD är rätt person är svårast att hantera. Frågan kanske väcks hos enskilda ledamöterna eller hos ordföranden. Man tar upp frågan i enskilda samtal och sedan mer strukturerat. Sonderingarna måste kanske ske utanför styrelserummet.

Det sägs ibland att styrelser är långsamma att reagera. Det kan bero det på att man är ovillig att gå till botten med frågan eller att ordföranden själv inte vill ta i den. Det kan finnas situationer då ordföranden vill byta ut VD men ledamöterna misstänker att det är deras relation som är problemet. VD gör ett bra jobb så vitt man kan se.

Ägare kan vara snabbare än andra att driva frågan om en VD förändring av oro för resultatet/utdelningar. Det kan öka faran för förhastade beslut. En utvärdering kan vara ett klokt första steg. Kanske den visar bra resultat och VD får vara kvar.

Skall styrelsen vara speciellt snabb att agera när man märker att VDs uppfattning om strategierna skiljer sig från styrelsens? Man kanske ser att styrelsens beslut genomförs halvhjärtat, fördröjt eller inte alls.

En kontinuerlig och trygg utvärdering är den bästa försäkringen mot överraskningar. Man får tillfälle till en dialog runt problem och kan vidareutveckla sitt samarbete.

Det kan vara klokt att analysera risken/sannolikheten att VD själv lämnar. VD fungerar bra och att han/hon har bidragit väsentligt till värdeökning och resultatförbättring. Styrelsen är nöjd och kanske slappnar av. Men så slutar VD. Ett rekryteringsbolag har lyckats förmå honom/henne gå vidare. Det kan finnas andra skäl varför VD slutar, t ex sjukdom, olycksfall, publicitet runt ett oetiskt beteende, familjesituation.

Styrelsen kan förbereda sig för att den framgångsrike VD:n slutar t.ex. genom att lära känna övriga ledningen väl och ha utvecklingsprogram för den.

Ett VD byte kan också ske strukturerat och planerat. Företaget går in i en ny fas enligt sin plan och behöver en annan typ av erfarenhet. När skall man informera den sittande Vd:n. Redan vid tillsättandet att man ser framför sig en viss definierad period?